Η Λειτουργία του Ραδιοφώνου

Η Λειτουργία του Ραδιοφώνου

Στην προσπάθειά μας να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή, υπάρχει μια δυσκολία. Δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τη διαδρομή που ακολουθεί μια ραδιοφωνική εκπομπή, έτσι ώστε να φτάσει στα αυτιά μας. Υπάρχει το λεγόμενο σύστημα ραδιομετάδοσης, το οποίο φτάνει στα ραδιόφωνά μας.

Για να λειτουργήσει όμως αυτό το σύστημα χρειάζεται κάποια επιμέρους εξαρτήματα. Χρειάζεται τον πομπό, τον αναμεταδότη, τον δέκτη, το μικρόφωνο, το μεγάφωνο ή τα ακουστικά. Ο αναμεταδότης έχει την δυνατότητα να λάβει και να μεταδώσει το σήμα. Λαμβάνει από τον πομπό ή από κάποιον άλλον αναμεταδότη το σήμα και το ενισχύει πριν το στείλει στον επόμενο ή στον δέκτη.

Από την άλλη, ο δέκτης είναι η συσκευή που λαμβάνει το σήμα του πομπού και μέσω του αναμεταδότη το μετατρέπει σε ηχητικό σήμα. Ένα σήμα το οποίο ακούμε στα ραδιόφωνά μας.

Το γνωστό σε όλους μας μικρόφωνο είναι η συσκευή, η οποία μετατρέπει κάθε κύμα σε ταλάντωση. Έχει μεγάλη σημασία ως εξάρτημα, μιας και θα διαμορφώσει κάθε ηλεκτρικό σήμα που θα δεχτεί. Οι ταλαντώσεις αυτές μεταφέρονται διαμέσου της κεραίας ή κάποιου σύρματος. Και αυτά με τη σειρά τους μετατρέπουν στην αρχική μορφή τον ήχο.

Στην περίπτωση του μικροφώνου υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες. Το μικρόφωνο που δημιουργείται με την συμβολή του άνθρακα, ενώ υπάρχουν επίσης το μικρόφωνο ταινίας, το δυναμικό μικρόφωνο και το πυκνωτικό μικρόφωνο. Το πρώτο μικρόφωνο είναι μεταλλικό και στο εσωτερικό του βρίσκεται ένα δοχείο με την ικανότητα της μόνωσης.

Ακολουθεί ο δεύτερος τύπος μικροφώνου, που αποτελείται από μια ταινία με πτυχώσεις. Το υλικό της συνήθως είναι αλουμίνιο και επιτρέπει την ταλάντωση, δημιουργώντας έναν ισχυρό μαγνήτη. Με το μικρόφωνο αυτό έχουν τη δυνατότητα να μιλούν δύο άτομα την ίδια στιγμή.

Ο τρίτος τύπος μικροφώνου δημιουργείται με έναν μόνιμο ισχυρό μαγνήτη. Υπάρχει επίσης και ένα πηνίο, το οποίο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνησή του. Έχει ως βάση για την λειτουργία  του το επαγωγικό φαινόμενο. Τα ηχητικά κύματα προκαλούν την ταλάντωση του πηνίου. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση της επαγωγικής τάσης στα άκρα του πηνίου.

Το τελευταίο είδος μικροφώνου, το πυκνωτικό, στηρίζει την λειτουργία του στις μεταβολές της χωρητικότητας ενός πυκνωτή. Είναι ο πιο σύγχρονος και αποδοτικότερος τύπος μικροφώνου από θέμα ποιότητας.

Ακολούθως, το μεγάφωνο είναι μια ηλεκτρομηχανική διάταξη. Μετατρέπει τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε ήχο. Υπάρχει στα μεγάφωνα συνήθως χάρτινος ή πλαστικός κώνος που συνδέεται με ένα κινητό πηνίο. Έτσι όσα ρεύματα περάσουν από αυτό δημιουργούν μαγνητικά πεδία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δύναμη που εμφανίζεται να έλκει και να απωθεί τον κώνο διαδοχικά. Ο κώνος απωθεί και ταυτόχρονα έλκει τον αέρα δημιουργεί τα ηχητικά κύματα.

Εάν δεν γίνεται χρήση του μεγαφώνου, τότε ο ακροατής χρησιμοποιεί τα ακουστικά. Είναι μια συσκευή που μετατρέπει τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε ήχο. Ο λόγος που προτιμούνται είναι καθαρά η μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Αν δηλαδή κάποιος βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο και θέλει να ακούσει κάτι μόνος, τότε χρησιμοποιεί τα ακουστικά. Και φυσικά για να μην ενοχλούνται όλοι οι υπόλοιποι που δεν θέλουν να ακούσουν. Έχουν την ίδια βάση με το μεγάφωνο, μιας και προηγήθηκε η χρήση τους από αυτό.